Selasa, 28 September 2010

Kita Yang Kadang-Kadang Terlupa.

dunia yang dicipta sementara,
memang indah buat pencintanya,
sedang yang lebih indah,
menanti disana.
kita yang kadang-kadang terlupa,
tugas sebenar sebagai manusia,
lupa yang kita hidup,
ada penciptanya.
kadang-kadang kita ikut hati,
kadang-kadang kita ikut rasa,
yang akhirnya binasa.
kita lupa dan alpa,
dan kadang-kadang sekadar buat tak endah,
sedang yang itu yang utama,
dan yang itu yang wajibnya.

Pengikut